Listopad 25

ZROZUMIEĆ POJĘCIA

Jednakże nie bę­dziemy w stanie zrozumieć pojęcia liczby, kształtu, jakości czy zasad postępowania i[. . .] bez umiejętności abstrahowania wspólnej formy z ob­serwowanego przypadku”. Możliwość ta jest podstawą (z jednej stro­ny) tworzenia potocznej wiedzy o świecie, z drugiej zaś — i genetycz­nie w związku z pierwszą — podstawą wiedzy naukowej. Szczegółowo omawia tę kwestię m. in. I. Dąmbaka ; mieści się ona w ramach teorii kultury symbolicznej J. Kmity, gdy przy okazji przedstawiania istoty genetycznej determinacji kultury symbolicznej, zostają wydzielone na­stępujące fazy rozwoju praktyki naukowej:Faza przedteoretyczna, rozpoczynająca się od fazy rejestracji, uści­ślania i uzupełniania społecznego doświadczenia potocznego (wiedzy zdroworozsądkowej) do fazy wytwarzania twierdzeń bądź zespołów twierdzeń o charakterze teoretycznym (przełom teoretyczny).Opublikowano 25 listopada 2015 przez adminw kategorii Cechy i zdarzenia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *