Listopad 25

ZDANIA JĘZYKA POTOCZNEGO

Zdania języka potocznego, wyrażające ocenę czasu, są najczęściej nieostre, przyjmują bowiem dowolnie wybrane układy odniesienia. Tym niemniej, w języku potocznym relacje czasowe są formułowane wyraź­nie, a nawet można powiedzieć, że istnieje tu powszechna tendencja do porządkowania wyrażeń językowych ze względu na kryterium czasu, zwłaszcza w odniesieniu do jednostkowych biografii. Jednakowoż owa nieostrość sprawia, że potoczne przekazy są zawodne. Ma to istotne zna­czenie w przypadku badań historycznych, gdzie traktuje się je z dużą ostrożnością. Względna niedoskonałość i względne ubóstwo środków językowych w przedstawianiu relacji temporalnych nie są [. . .] przy­padkowe. Wynikają one [. . .] nie wyłącznie z niedoskonałości samego ję­zyka, ile z ontologicznej odmienności artykulacji temporalnej w porów­naniu z artykulacją innego rodzaju {.. .], a w konsekwencji z odmienno­ści relacji nakładanych na elementy zbiorów wydarzeń porządkowanych pod względem czasowym do dowolnych zbiorów porządkowanych według jakichkolwiek pozaczasowych kryteriów”.Opublikowano 25 listopada 2015 przez adminw kategorii Cechy i zdarzenia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *