Listopad 25

WZGLĄD NA WSKAZANE CECHY

Przy­kładowo: wiemy, że prawdziwe jest zdanie „Zimą światem rządzi Kró­lowa Śniegu”, uznając za fałszywe „Wiosną rządzi światem Królowa Śniegu”, nie uznając przy tym „Królowej Śniegu” za realnie istnie­jącą. Kryterium prawdziwości jest w tym przypadku wyznaczone tra­dycją kulturową, mieszczącą się w zakresie społecznej wiedzy.Ze względu na wskazane cechy języka naturalnego, badania nad nim nie mogą nastawiać się na „reformę”, zwłaszcza zmierzającą w kierun­ku jego sformalizowania.Język naturalny, jak wskazuje K. Ajdukiewicz, może być pojmo­wany jako system wyrazów o określonym znaczeniu i reguł posługiwa­nia się nimi oraz jako system odniesienia czy relatywizacji naszego poznania. W myśl tego poglądu, obraz świata tworzony przez tezy języ­ka nie jest określony wyłącznie przez dane doświadczenia bezpośred­niego, lecz zależy od wyboru aparatury pojęciowej. Dlatego system ję­zyka naturalnego, oznaczając owe pojęcia, jest wtórny do doświadczenia bezpośredniego.Ajdukiewicz zgłasza tu podstawowe zastrzeżenie.Opublikowano 25 listopada 2015 przez adminw kategorii Cechy i zdarzenia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *