Listopad 25

WYRAŻONE PRZYPUSZCZENIE

Jednakże, co potwierdza wyrażone przypuszczenie o .stosowaniu własnych, „jakościowych” jedno­stek pomiaru, wszystkie trzy wymiary czasu ocenia się też opisowo. Do­konuje się tego za pomocą wyrażeń: „zaraz”, „kiedyś”, „za chwilę”, „nie­długo”, „dawno”. W ten sposób ocenia się przeszłość (11%), teraźniej­szość (15%) i przyszłość (16%). Ponadto-, za jednostki pomiaru czasu, uznaje się zdarzenia jednostkowe, za pomocą których ocenia się naj­częściej przeszłość (13%), rzadziej teraźniejszość czy przyszłość (odpo­wiednio: 3% i 4%). Ocena czasu w innym, aniżeli jednostkowe, odnie­sieniu występuje bardzo rzadko.Natomiast nakładanie się sposobów rozumienia czasu i jego oceny jest zjawiskiem bardzo częstym. Przedstawiałam już grupę definicji, w których „czas” określa się w relacji do sposobów jego oceny; przy­kładowo: „Czas to momenty, godziny, sekundy, które przemijają”, „Czas podzielony jest na lata, dni, miesiące. To zbiór wszystkich dni i tygod­ni następujących po sobie, uporządkowanych”, „Czas to chwila, rok, wieczność” czy wręcz „Czasu nie można poznać, czas można mierzyć”.Opublikowano 25 listopada 2015 przez adminw kategorii Cechy i zdarzenia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *