Listopad 25

WYRAŹNE RÓŻNICE

Różnice te będą wyraźne raz w odniesieniu do treści twierdzeń o    otaczającym świecie, raz zaś do sposobów ich formułowania. Potocz- ność zakłada, co jest dlań najbardziej charakterystyczne, oczywistość przedmiotów i zdarzeń codziennego życia, których poznanie jest celem samym w sobie. Zasadniczym kryterium poznania jest zdrowy rozsądek, podpowiadający nam, iż obiektywne jest to, co społecznie uznane, przy­jęte, zaakceptowane, skonwencjonalizowane. Zdrowy rozsądek można więc określać jako możliwość tworzenia (zgodnie z powszechnie stoso­wanymi regułami) zbioru: 1) sądów (a i przesądów) uznanych intersu- biektywnie za prawdziwe (odnosi się to zwłaszcza do tzw. uznawania ja­kościowego) oraz 2) przekonań (dotyczących uznawania ilościowego) o róż­nym stopniu prawdziwości, a więc podlegających stopniowaniu zgodnie z kryterium subiektywnego prawdopodobieństwa . Każda jednostka ma zatem swój zasób tak konstytuowanej zdroworozsądkowej wiedzy, nieko­niecznie stabilnej, lecz raczej modyfikowanej w trakcie nabywania do­świadczenia.Opublikowano 25 listopada 2015 przez adminw kategorii Cechy i zdarzenia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *