Listopad 25

W TEORII

W teorii J. Piageta „doświadczenie” ma dwa znaczenia: 1) poznanie, którego podstawą są dane spostrzeżeniowe (rozumienie wąskie, dotyczące tzw. doświadczenia fizycznego) i 2) poznanie logiczno-matematyczne (nie- odwołujące się do danych spostrzeżeniowych). Oba te znaczenia odnoszą się do procesów poznawczych .Terminem „doświadczenie” określa się także zdarzenia i ich konfigu­racje, zewnętrzne wobec jednostki. Tak definiuje doświadczenie D. O. Hebb, uznając, że „doświadczenie można by technicznie określić jako wzorzec stymulacji sensorycznej — kombinacje i następstwo bodźców oddziałujących na organizm” .Wobec wielu jeszcze innych sposobów rozumienia tego pojęcia, do­prawdy trudno powiedzieć, czymże jest „doświadczenie”: procesem poznawczym, jego czynnikiem, efektem, elementem, bodźcem zewnętrznym, determinantą uczenia się, przeżywania? Wydaje się, że wszelkie trudności dotyczące definiowania tego pojęcia (również innych pojęć psychologicz­nych) biorą isię stąd, iż jest ono zapożyczone z innej dyscypliny nauki, gdzie ponadto przysługuje mu kilka znaczeń.Opublikowano 25 listopada 2015 przez adminw kategorii Cechy i zdarzenia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *