Listopad 25

UCZENIE SIĘ JĘZYKA

Trzeba więc podkreślić, że wraz z uczeniem się języka występuje tendencja do zastępowania wszelkich tzw. bezpośrednich doświadczeń A przy tym: „Mowa nie jest wyrazem gotowej myśli. Myśl przedzierzgnąwszy się w mowę, zmienia się strukturalnie i rodza­jowo. Myśl nie jest wyrażona w słowie, lecz spełnia się w nim” . Opa­nowanie języka sprzyja więc kontroli nad własnym myśleniem. Kontro­la ta ma w początkowych okresach rozwoju formy interpersonalne (oce­na poprawności rozumowania przez dorosłych), z czasem zaś — dzięki interioryzacji — funkcje kontroli wobec siebie samej pełni jednostka.Przejście to jednak nie byłoby możliwe bez pomocy dorosłych, repre­zentujących wobec podmiotu wymagania „świata kultury’, konkrety­zujące się w społecznej; wiedzy. Jednakże, owa społeczna wiedza jest najczęściej modyfikowana podmiotowo zależnie od indywidualnych moż­liwości poznawczych. Tym samym, elementy wiedzy jednostkowej (a sze­rzej: jednostkowego doświadczenia) mogą zmieniać — w sensie np. twór­czej modyfikacji bądź twórczości oryginalnej — społeczną wiedzę i stać się jej istotnym składnikiem.Opublikowano 25 listopada 2015 przez adminw kategorii Cechy i zdarzenia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *