Listopad 25

ŚWIADOMY PROCES

Poznawanie rozu­miane tak, jak powyżej (proces orientacyjny) składa się z trzech „por­cji” , które odpowiadają:U procesom świadomego odzwierciedlenia otoczenia,zjawiskom psychicznym „przeżywanym ale nieuświadamianym” (introspekcyjnie „nieświadomym”),odzwierciedleniom „absolutnie nieświadomym”.Zauważmy, iż owe „porcje” będące pewnymi formami aktywności poznawczej, odpowiadają wyróżnionym elementom składowym doświad­czenia indywidualnego, jako ich rezultatom. Przy tym poznawanie jest nie tylko „odzwierciedleniem”, ale zawiera też 1) „ujęcie wartości zja­wisk odzwierciedlanych” oraz 2) „ujęcie działania” (kierowane przez da­ny „Wiskaźnik wartości”). Stąd też psychologia mówi o dwóch poziomach poznania (tak, jak o dwóch poziomach doświadczenia): 1) jakościowym (deskryptywnym) i 2) ilościowym (oceniająco-wartościującym), ,a jego efekty odnosi do konstruowanych przez podmiot programów działania. Związek poznania (a zwłaszcza jego drugiego^ poziomu) z programowa­niem działań, łączy się z całą gamą zagadnień, których nie sposób tu opisać. Posłużmy się w tym miejscu wypowiedzią J. 0’Shaughnessy’ego: „Spostrzegamy jedynie bardzo małą cząstkę tego, co jest postrzegalne.Opublikowano 25 listopada 2015 przez adminw kategorii Cechy i zdarzenia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *