Listopad 25

SENS JEDNOSTKI

Jednostka w sensie psychologicznie pojętego indywiduum nie na­bywa wiedzy w izolacji, lecz uczestnicząc w procesach komunikacyjnych z członkami określonych grup społeczno-kulturowych w danym mo­mencie historycznym,uczestnictwo jednostki w społecznie, historycznie i kulturowo okreś­lonych systemach znaków wiąże się z nabywaniem nie tylko wiedzy o   świecie, lecz i pewnych a) reguł odbioru i interpretacji oraz b) zasad użycia owej wiedzy. Ze względu na powyższe, a zwłaszcza społeczną i kulturową genezę systemów znaków, poszerza się znacznie zakres relacji pozostających w kręgu zainteresowań psychologii, uzyskując postać: „jednostka — spo­łeczeństwo — systemy znaków — rzeczywistość”. Stąd też jednym z za­dań psychologii powinno się stać uzupełnienie wiedzy naukowej o party­cypacji jednostki w poszczególnych formach świadomości społecznej, a w ramach tego zadania — określenie zrelatywizowanych do jednostki wa­runków owego udziału. W jakim zatem stopniu jednostka przejmuje ist­niejącą w świadomości społecznej wiedzę o różnych systemach znaków, w jakich warunkach i w jakim stopniu ją modyfikuje, jakie isą psycho­logiczne skutki takich modyfikacji?Opublikowano 25 listopada 2015 przez adminw kategorii Cechy i zdarzenia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *