Listopad 25

ROZUMIENIE CZASU

Skoro kategorie te „spełniły” tak istotną rolę i sikoro są niewątpliwie znaczące dla orientacji człowieka w otoczeniu, scharakteryzujmy sposoby rozumienia i oceniania przynajmniej jednej z nich. Prezentowane w dalszej części wyniki badań empirycznych trak­tuję zatem jako przykład potocznych wyobrażeń i potocznej wiedzy na temat kategorii podstawowych. Kategorie te można rozpatrywać w szerszej perspektywie jako pew­ne kategorie absolutne, lub też wąsko — w odniesieniu do jednostki ka­tegorie te interpretującej. Po krótkim przeglądzie stanowisk formuło­wanych w szerszej perspektywie, przejdę do omówienia percepcji czasu przez psychologicznie pojęty podmiot.W Grecji przed Talesem, Anaksymandrem i innymi materialistami, postrzegano wszechświat jako zhierarchizowany na wzór społeczeństwa ludzkiego, którego (wszechświata) złożone i surowe aspekty przestrzen­ne — to nie zwykłe własności natury geometrycznej, lecz różnorodne funkcje, wartości i rangi.Opublikowano 25 listopada 2015 przez adminw kategorii Cechy i zdarzenia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *