Listopad 25

PRZEŚLEDZENIE PROCESU

Prześledzenie tego procesu z zastosowaniem metody analizy diachro- nicznej nie jest zadaniem łatwym. Jednakże, jak przypuszcza W. W. 11’in, w związku z fazowym przebiegiem tworzenia się kategorii ilości i z możliwością dwojakiego „podejścia” do liczby (tzn. do liczby jako wyrażenia równoliczności lub równoprawdopodobieństwa zbiorów oraz do liczby jak do obiektu znajdującego się w określonym stosunku ‚do. innych obiektów), zrodziły się dwa pojęcia liczby i dwie katdgorie li­czebników: ilościowe (główne) i porządkujące (genetycznie wtórne). Można — w konsekwencji prezentowanego poglądu —- przypuszczać, że ten kolejny „moment” przełomowy (dla procesu formowania liczby i ilo­ści) wiąże się z pojawieniem potrzeby dokonywania porównań najpierw między przedmiotami, petem ich cechami. Choć nawet i sama kolejność jest ustalana hipotetycznie, to należy domniemywać, że kiedyś po raz pierwszy zrodziły się pytania: czy te dwa obiekty są równe czy różne, co jest dłuższe, szersze, cięższe i — jak to stwierdzić.Opublikowano 25 listopada 2015 przez adminw kategorii Cechy i zdarzenia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *