Listopad 25

PRZEDSTAWIENIE ZAGADNIEŃ

Przedstawienie tych zagadnień wymaga charakterystyki statusu tzw. „badacza naiwnego” w sytuacji poznawczej .(również komunikacyjnej). W tym celu zajmijmy się najpierw, określającym ów status, doświadcze­niem indywidualnym, traktowanym jako nadrzędny konstrukt wobec po­jęcia jednostkowej wiedzy potocznej, o której — w odniesieniu do zna­ków miary — traktuje niniejsza praca. Status pojęcia „doświadczenie” w naukach społecznych jest co naj­mniej niejasny. Powołuje się je często wówczas, gdy w opisie czy wy­jaśnianiu danego zjawiska pojawiają się pewne luki, a stąd — doraźna potrzeba ich wypełnienia. „Doświadczenie” jest więc przedstawiane ja­ko czynnik wpływający na rozwój jednostki, jako „coś”, od czego za­leży poziom wykonywania czynności, jako „skojarzone z sytuacjami ucze­nia się”, to znów utożsamiane z „efektami uczenia się”, jako „rezultat kontaktu z otoczeniem”. A jeszcze doświadczenie „wiążemy zwykle z indywidualnymi przeżyciami, z tym co ktoś (człowiek lub zwierzę) spo­strzega i robi”Opublikowano 25 listopada 2015 przez adminw kategorii Cechy i zdarzenia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *