Listopad 25

PODEJŚCIE WYMAGAJĄCE BADAŃ

Takie podejście wymaga prowadzenia teoretycznych i empirycznych badań nad poznawczą (wiedza o semantyce i syntaktyce systemów zna­ków) i komunikacyjną (wiedza o regułach użycia znaków, pragmatyce) aktywnością jednostki, tzn. nad jej uczestnictwem w kontekście społecz­no-kulturowym, określanym systemami znaków. Podejście to nie powin­no przesuwać akcentu na płaszczyznę społeczno-kulturową, lecz zakładać możliwość określenia specyfiki statusu poznawczego jednostki w kontek­ście społecznym. Jego celem byłoby zatem uzgodnienie społeczno-kultu- rowych (zewnętrznych) i indywidualnych (wewnętrznych) determinant owej specyfiki. Podejście to można nazwać psychosemiotycznym i odno­sić je raczej do pewnej perspektywy metodologicznej, niż do nowej dzie­dziny nauki. Przyjmując tę perspektywę, nie będę zajmować się naturą systemów znaków ani też naturą struktur społecznych, korzystając z istniejących analiz i teorii społeczeństwa i kultury.Opublikowano 25 listopada 2015 przez adminw kategorii Cechy i zdarzenia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *