Listopad 25

PODANE PRZYKŁADY

Podane przykłady wskazują na specyfikę rozumienia i artykulacji kategorii czasu. Owa specyfika artykulacji czasowej, różnicując jednost­ki, a także społeczności, wynika z kilku powodów:innej roli przypisywanej oglądowi zmysłowemu podczas ujmowa­nia pewnych elementów czy zdarzeń w relacjach czasowych oraz zawo­dności pamięci, deformującej w znacznym stopniu przeszłe zdarzenia,świadomości niepowtarzalności podlegających bezpośredniemu og­lądowi relacji i stąd — konieczności dokonywania wyborów pod kątem ich ważności (relacji),akceptowanego światopoglądu, wyznawanej religii itp.,przekonania o względności pomiaru czasu, bowiem tylko w przy­padku identyczności zdarzeń można mówić o dłuższym lub krótszym trwaniu jednego z nich, różnych sposobów oceny czasu. Widoczna, zwłaszcza w przekazach historycznych, odmienność arty­kulacji czasowej, stała się prawdopodobnie przyczyną wprowadzenia, a następnie ujednolicenia jednostek i sposobów pomiaru czasu.Opublikowano 25 listopada 2015 przez adminw kategorii Cechy i zdarzenia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *