Listopad 25

OPANOWANIE ŚWIATA KULTURY

Warunkiem opanowania świata kultury, w który wchodzi jednost­ka, jest zrozumienie znaczenia przekazywanych doświadczeń i sposo­bów ich wykorzystania. Wymaga to umiejętności posługiwania się pod­stawowym narzędziem transmisji wiedzy społecznej, jakim jest język. Przyswajanie języka wymaga — z kolei —’ odpowiedniego poziomu rozwoju dyspozycji psychicznych. Tzw. „wrastanie w kulturę” jest za­tem kwestią jej rozumienia; jego warunkami są: 1) umiejętność myśle­nia pojęciowego i 2) zdolność do posługiwania się językiem. Rozwój tych związanych ze sobą dyspozycji jest stymulowany właśnie przez grupę społeczną . Ze względu na to, że istota operacji intelektualnych leży w ich naturze symbolicznej, ważnym (dla L. S. Wygotskiego) jest proces opanowywania tzw. „symbolu-znaku”, który stanowi słowo, jako „nośnik wiedzy uogólnionej”. Zrozumienie związku między formą zna­ku a jego znaczeniem, opanowanie umiejętności posługiwania się sym­bolami, pozwala na werbalizację własnych przeżyć psychicznych. Z dru­giej zaś strony słowo „odsyła” do określonych fragmentów jednostko­wej wiedzy. To wówczas mówimy o zjawisku „wykraczania poza dostar­czone informacje”.Opublikowano 25 listopada 2015 przez adminw kategorii Cechy i zdarzenia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *