Listopad 25

OKREŚLENIE TERAŹNIEJSZOŚCI

Teraźniej­szość i określające ją pojęcie „teraz” obejmuje swym zakresem to, co jest chwytane „na żywo”, co jest bezpośrednio dostępne, dziejące się. To „teraz” nie jest jednak oderwane od „przedtem” i „potem”, wynika ono bowiem z „przedtem” i zachowa swą ciągłość w „potem”. Na sta­wiane w trakcie badań pytania typu „co teraz robisz”, „jak się teraz czujesz” itp., udzielane odpowiedzi nie zawierały opisów wyłącznie „te­raz” (odpowiadających momentowi stawiania pytania), lecz formułowano je w odniesieniu do rozciągłego kontekstu czasowego (wszystkie odpo­wiedzi). Odpowiedzi inne, np. „siedzę”, „myślę”, „słucham”, traktowano jako żart, po którym następowała właściwa odpowiedź.Natomiast przeszłość w potocznym rozumieniu jest czymś nieosiągal­nym, czymś co istnieje już tylko w pamięci, w wiedzy o „byłym”. Stąd przybliżanie przeszłości do teraźniejszości (przypomnienia, wspomnienia, retrospekcje) stanowi jeden z ważniejszych warunków podmiotowości umożliwia dokonywanie porównań, obserwacji trwania i zmian, sta­łości i rozwoju.Opublikowano 25 listopada 2015 przez adminw kategorii Cechy i zdarzenia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *