Listopad 25

OKREŚLANA WIEDZA

Wiedzę tę określają twierdzenia cechujące się najczęściej niską ogólnością, niewielką ścisłością (tzn. nieoznaczonością treści i nie- oznaczomością granic stosowalności), małą zawartością informacyjną (czy­li jednocześnie ograniczoną sprawdzalnością), na ogół niskim stopniem pewności (twierdzenia te trudno uzasadniać). Jednakże, choć dla wiedzy potocznej najbardziej charakterystyczna jest oczywistość jej przedmiotu i utarte, powszechne sposoby myślenia o nim, to trzeba przyznać, iż jednocześnie cechuje ją niezwykła wprost wszechstronność — wiedza potoczna i potoczne rozumowanie wiążą się przecież z codzienną, prak­tyczną działalnością ludzi obejmującą różne dziedziny życia. Wiedza potoczna stanowi (z jednej strony) ,,zasób cennego materiału, który nauka wykorzystuje”, co „nie tylko utrwala wartościowe składniki wie­dzy potocznej, lecz pozwala również zachować pewną wspólnotę języka nauki z mową codzienną”.Opublikowano 25 listopada 2015 przez adminw kategorii Cechy i zdarzenia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *