Listopad 25

NARZĘDZIA POZNANIA

Narzędzia po­znania można rozpatrywać ze względu na ich funkcję — raz szeroko: jako istotnie upraszczające „przemianę” materialnych przedmiotów i zdarzeń w „obrazy” umysłowe,- raz zaś wąsko: jako umożliwiające po­znanie takich obiektów, które w naturalny sposób nie są dostępne ludz­kim zmysłom. Zatem narzędzia poznania rozumie się jako symbole przedmiotów materialnych pośredniczące między materialnym bytem, a świadomością (np. znaki akustyczne, wskazania przyrządów pomiaro­wych itp.), oraz jako konkretne narzędzia techniczne (np. przyrządy po­miarowe). W zakres szeroko rozumianych narzędzi poznania wchodzi także język. Można przyjąć, iż rozwój języka związany jest z rozszerza­niem zakresu otoczenia poznawczego człowieka tak, jak rozwój nauki idzie w parze z rozwojem techniki. Na tle innych narzędzi poznania, językowi przypada szczególna rola „utrwalania” doświadczenia zarów­no indywidualnego, jak i społecznego oraz jego przekazywania z poko­lenia na pokolenie.Opublikowano 25 listopada 2015 przez adminw kategorii Cechy i zdarzenia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *