Listopad 25

NABYWANIE POJĘĆ

Z psychologicznego punktu widzenia istotna jest odpowiedź na pyta­nie, skąd „biorą się” w umyśle podmiotu idee owych kategorii pod­stawowych. Jest to jednocześnie pytanie o naturę wiedzy jednostkowej, o  tworzenie pojęć i interpretację ich znaczenia (rozumienie), więc rów­nież o nabywanie języka. Przejdźmy zatem do omówienia tej problema­tyki.Rozważania na temat języka wypadałoby rozpocząć od przedstawienia jego genezy. Jednakże realizacja takiego zamierzenia — z racji chociażby kontrowersyjności danych — nie jest możliwa w ramach tej pracy . Ograniczę się więc do twierdzenia, że z ogółu znaków, którymi posługuje się człowiek w poznaniu i komunikacji jest to system znaków powstały jako produkt rozwoju społecznego, rezultat społecznej potrzeby porozu­miewania się, zrodzonej podczas wspólnych działań. Ze względu na to, język uznaje się za konieczny warunek powstania, rozwoju i funkcjono­wania innych komponentów kultury.Opublikowano 25 listopada 2015 przez adminw kategorii Cechy i zdarzenia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *