Listopad 25

NABYWANA WIEDZA

Przypomnijmy, że wiedza ta jest nabywana wskutek: 1) aktywności jednostkowej, tzn. na drodze bądź spostrzegania, bądź eksperymentu, bądź rozumowania, bądź „olśnienia”, intuicji, bądź różnych ich kom­binacji, 2) wpływów społecznych (komunikacja), tzn. na drodze przej­mowania treści przekonań czy podstawowych reguł rozpoznawania, od­twarzania i kategoryzacji obiektów .W takim modelowym ujęciu jednostka jest badaczem idealnym, or­ganizującym wiedzę o świecie i o działaniu własnym. W istocie mamy do czynienia z tzw. „badaczem z ulicy”, a różnice między nim a bada­czem idealnym odpowiadają różnicom występującym między poznaniem potocznym a poznaniem naukowym czy też między wiedzą potoczną a wiedzą naukową. Bardzo trafnie charakteryzuje to C. G. Jung: „Różnica między poznaniem czysto intelektualnym a poznaniem psycho­logicznym odpowiada mniej więcej różnicy między opisem jakiejś cięż­kiej choroby, który znajdujemy w podręczniku, a rzeczywistą chorobą, na którą sami cierpimy”.Opublikowano 25 listopada 2015 przez adminw kategorii Cechy i zdarzenia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *