Listopad 25

NA TLE SYSTEMÓW ZNAKÓW

Zresztą, jak uważa J. L. Fischer : „Psychologię uznać można za og­niwo łączące język i strukturę społeczną. Z jednej strony każda struk­tura społeczna kształtuje pewne nawyki myślowe lub przynajmniej po­maga w ich kształtowaniu. Z drugiej — rozpowszechnione nawyki my­ślowe odbija język [. ..]”.Zapytajmy więc o to, jakie problemy psychologiczne można badać za pomocą analizy języka i pośrednio o to, dlaczego badania języka mogą być znaczące dla psychologii. Odpowiedź na to pytanie mieści się w poniższych rozważaniach, wymaga bowiem zwrócenia uwagi na kilka podstawowych kwestii związanych z zagadnieniem języka, zwłaszcza zaś na szczególną rolę, jaka przysługuje językowi na tle innych ‚syste­mów znaków.  Nawet nie próbując przedstawić szczegółowo sporów językoznaw­czych oscylujących między teorią relatywizmu językowego (E. Sapira  B. Lee Whorfa) a teorią uniwersalizmu językowego (N. Chomsky’ego), należy podkreślić wzorem A. Schaffa , że podstawowym punktem wyj­ścia dla wszelkich- analiz dotyczących języka powinna być teza Wilhel­ma vcn Humboldta: „myślimy tak, jak mówimy, a jednocześnie mówimy tak, jak myślimy”.Opublikowano 25 listopada 2015 przez adminw kategorii Cechy i zdarzenia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *