Listopad 25

MONOTONNA CZYNNOŚĆ

Kie­dy oczekujemy na coś, kiedy wykonujemy monotonną czynność, kiedy świadomie kontrolujemy upływanie czasu — „wlecze się” on lub „stoi w miejscu”. Potoczne sposoby określania czasu polegają na ustalaniu relacji między dwoma lub kilkoma zdarzeniami, uznanymi za punktowe (momentalne) lub za trwające przez jakiś interwał. W przypadku pierw­szego sposobu konieczne jest ustalenie konkretnego punktu odniesienia (np. początek nowej ery), który pozwala określić, że obecnie jest rok 1983. Natomiast w drugim przypadku, niezbędne jest ustalenie dwóch takich punktów, wyznaczających granice interwału. Przykładowo: je­śli wiem, że XX wiek rozpoczął się w 1901 roku i że kończy się w roku 2000, to mogę mówić o nim jako o pewnym interwale. Ponadto, podczas dokonywania potocznej oceny czasu niekoniecznie odwołujemy się jedynie do zobiektywizowanych jednostek pomiaru, lecz często do odniesień bezpośrednich, dostępnych mojemu oglądowi.Opublikowano 25 listopada 2015 przez adminw kategorii Cechy i zdarzenia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *