Listopad 25

LICZBY I POMIARY

Ponadto trzeba dodać, że o liczbach, pomiarze, jednostkach, wielkoś­ciach znajdziemy wiele informacji w literaturze naukowej, lecz znajdzie­my w niej niewiele danych na temat ich potocznego rozumienia i uży­cia w trakcie dokonywanych (przecież codziennie) ocen. Właśnie ta kwe­stia precyzuje zakres zagadnień poruszanych w pracy. Co prawda, licz­ne prace J. Piageta dotyczą stawianych tu problemów. Jednakże, bada­nia Piagetowskie odnoszą się do wczesnych ckresów rozwoju człowieka, zamykając się na stadium operacji formalno-logiczmych, po „przejściu” przez które dorosły człowiek powinien (teoretycznie) posiąść wiedzę wielkościach, ich miarach, sposobach oznaczania, o regułach łączenia użycia znaków miary. Rodzą się pytania: czy tak jest istotnie; jak jest, czyli jak człowiek dorosły ocenia, jakie stosuje przy tym reguły, czy rozumie sens podstawowych relacji logicznych, jak wyraża sądy o    miarach wielkości itp.Opublikowano 25 listopada 2015 przez adminw kategorii Cechy i zdarzenia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *