Listopad 25

KRYTYKA TRAKTOWANIA

Ponadto, krytyka traktowania modeli transfor- macyjno-generatywnych jako wyłącznego punktu wyjścia badań psy- cholingwistycznych , upoważnia do postawienia pytania o możliwość in­nych form współpracy psychologów i językoznawców, a co najmniej o  to, jakie problemy psychologiczne można rozstrzygać, korzystając z analizy języka.Problem ten dostrzega m.in. G. A. Miller wskazując, że podstawową techniką badawczą, jaką winna posługiwać się psychologia, jest właś­nie analiza materiału językowego, mogąca być „kluczem” do zrozumie­nia funkcjonowania umysłu. Także W. Z. Pylyshyn , rozpatrując natu­rę inteligencji, proponuje dokonywać jej analizy w dwóch aspektach:wiedzy ludzkiej (ogólnie: „tego, co ludzie wiedzą”), użyteczności tej wiedzy w sensie możliwości, a raczej umiejęt­ności wyrażenia jej w słowach.  Taki postulat metodologiczny, pozostając w kręgu założeń teorii Chomsiky’ego (struktura głęboka i powierzchniowa), nie zaleca bezpośredniego odwoływania się do nich, lecz wskazuje na konieczność wypracowania przez psychologów metod badania owej „użyteczności wiedzy” i znale­zienia reguł korespondencji między tym, co wyrażane (reprezentacyjne) a jego bazą, naturą umysłową.Opublikowano 25 listopada 2015 przez adminw kategorii Cechy i zdarzenia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *