Listopad 25

KATEGORIE PODSTAWOWE

Przedstawione rozważania wśkazują na to, że w rozwoju społeczno- historycznym kategorie podstawowe tworzyły się jako — z jednej stro­ny — efekt zmysłowych postrzeżeń właściwości przedmiotów i zdarzeń, z drugiej zaś — jako rezultat refleksji intelektualnej. Dzięki takiemu społecznie i historycznie uwarunkowanemu przebiegowi kształtowania się kategorii podstawowych, obraz świata stawał się coraz bardziej usta­bilizowany. Świat namacalny, świat konkretny, podlegając refleksji in­telektualnej, podlegał kategoryzacji na podstawie wyabstrahowania cech wspólnych, mieszczących się w zakresie omawianych kategorii. Świat ten jednakże (jak to wynika z przeprowadzonych badań) jawi się w doświad­czeniu indywidualnym jako konkretny. Pojęcia abstrakcyjne pojawiają się w poznawczym rozwoju jednostki jako wtórne do pojęć konkretnych. Pojęcia konkretne przez to wcale nie muszą być zastępowane abstrak­cyjnymi. Nadal istniejąc w umyśle, dają podstawę do ujmowania naj­bardziej ogólnych kategorii w różnych układach odniesienia. Jest to, jak można przypuszczać, pewna prawidłowość rozwojowa.

 Opublikowano 25 listopada 2015 przez adminw kategorii Cechy i zdarzenia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *