Listopad 25

KATEGORIA CZASU

Można zakładać, że podobne — do opisanego w wymiarze społeczno- -historycznym — jest nabywanie pojęcia liczby i ilości w rozwoju indy­widualnym .Geneza i charakter podstawowych kategorii myślenia ludzkiego są, bez wątpienia, społeczne; jakkolwiek ich rozwój w wymiarze społecz- no-historycznym czy ich nabywanie w wymiarze jednostkowym zależą również od możliwości poznawczych człowieka. To drugie uwarunkowa­nie „sprawia”, że w psychologii mamy do czynienia z zagadnieniem tzw. różnic indywidualnych (przy założeniu o podobieństwie zmiennych spo­łeczno-kulturowych). W dalszej części spróbujmy zatem odpowiedzieć na pytanie, czy i jakie różnice istnieją w potocznej interpretacji przy­kładowo wybranej kategorii „czas”.Ze względu na społeczno-kulturowy charakter kategorii czasu i prze­strzeni, uznaje się moment ich pojawienia za podstawową przyczynę ro­zejścia dróg komunikacji ludzkiej i zwierzęcej. Znaczy to, że ewolucja obu pojęć: czasu i przestrzeni „określa poszukiwany esencjalny etap w ewolucji człowieka”.Opublikowano 25 listopada 2015 przez adminw kategorii Cechy i zdarzenia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *