Listopad 25

ISTOTA JĘZYKA NATURALNEGO

Z obu punktów interesujący jest dla psychologa punkt 1. Treść hipotezy pierwszej można bowiem „odwrócić” i postawić pytanie: czy nasz sposób postrzegania świata znajduje swoje odbicie w języku, tzn. jaki jest ów „świat” i jak jest wyrażany za pomocą języka. Nawet tak ogólnie sformułowane zagadnienie mieści się w obszarze zainteresowań psychologii.Język naturalny (potoczny) cechuje się m.in. nieokreślonością, oka- zjonałnością; jest też uniwersalistyczny, otwarty, neutralny ontologicznie, a również może wykraczać poza opisywanie tego, co rzeczywiście istnieje. Te cechy języka stanowią o jego twórczym charakterze. Język naturalny przez swą otwartość, neutralność ontologiczną i możliwość wykraczania poza „hic et ‚nunc”, nieustannie „wzbogaca się” przez wy­twarzanie nowych wyrażeń głównie z dotychczas istniejących, czasem zaś przez wytwarzanie nowych wyrażeń pierwotnych. Cecha uniwer­salizmu języka polega na tym, że język potoczny ,,nadaje się” do mó­wienia o wszystkim.Opublikowano 25 listopada 2015 przez adminw kategorii Cechy i zdarzenia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *