Listopad 25

DOBRY PRZYKŁAD

Wypracowane (na podstawie indywidualnych czy grupowych doświad­czeń) jednostki pomiaru czasu mogą tworzyć różne skale w zależności od rodzaju zmian, zdarzeń, do których się je stosuje. Mówiąc o tych zróżnicowaniach trzeba uwzględnić nakładanie się wskazanych ukła­dów odniesienia indywidualnej perspektywy czasowej i rozumienia czasu oraz sposobów jego oceny.Dobrym przykładem., ilustrującym powyższe rozważania jest zebrany materiał empiryczny, dotyczący stosowanych potocznie sposobów oceny czasu.Najczęściej badani posługują się jednostkami czasu w relacji do (od­czuwanego jako własny) „czasu jednostkowego”, przy czym przeszłość przyszłość jest oceniana za pomocą lat (odpowiednio: 36% i 57%), na­stępnie miesięcy (27% i 20%); teraźniejszość – godzin (48%). Świad­czyć to może o istotnie dominującym w świadomości potocznej abstrak- cyjno-iilościowym stosunku do mierzenia czasu.Opublikowano 25 listopada 2015 przez adminw kategorii Cechy i zdarzenia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *