Listopad 25

DEFINICJA DOŚWIADCZENIA

Przedstawione rozważania pozwalają na sformułowanie opisowej de­finicji „doświadczenia”. Przyjmijmy, że na doświadczenie indywidual­ne składają się: 1) wiedza (o sobie, o przedmiotach, zdarzeniach, o in­nych osobach, ich cechach itp.) wraz z uświadamianymi regułami inter­pretacji, użycia i integracji danych; 2) struktury nieświadome (np. nie- uświadamiane reguły interpretacji, użycia i integracji danych)Przedstawione rozważania pozwalają także na sformułowanie kilku pytań, min. o naturę różnych postaci interpretacji, o istotę przeżyć, wyobrażeń, spostrzeżeń i sądów oraz pojęć, o ich wzajemne związki, wreszcie zasady wykorzystania w relacji do rzeczywistości. Na te i po­dobne pytania, dotyczące natury doświadczenia indywidualnego, nie ma jednoznacznych odpowiedzi. Trudno zresztą takich oczekiwać. Wiadomo, że wszelkie próby podejmowane w związku z tą problematyką, spro­wadzają się do koniecznych odpowiedzi na podstawowe pytania filozo­ficzne. Inaczej rzecz ujmując: tak wieloznaczny w psychologii sposób rozumienia kluczowych pojęć, np. „świadomości” czy właśnie „doświad­czenia”, zależy od przyjmowanych poglądów filozoficznych co do natury człowieka.Opublikowano 25 listopada 2015 przez adminw kategorii Cechy i zdarzenia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *