Listopad 25

CELOWE ZACHOWANIE

Ta­ka organizacja celowego zachowania się zapewnia z jednej strony jego stałość w odniesieniu do posiadanej wiedzy o świecie, z drugiej zaś —jego zmienność w sensie uzupełniania, a nawet zastępowania (zmia­ny) pewnych fragmentów wiedzy innymi, w miarę nabywania nowych danych .Decydującą rolę w nabywaniu czy zmianie wiedzy o świecie odgry­wa determinanta określana jako wiedza społeczna lub szerzej — spo­łeczne doświadczenie, które jest łącznikiem (uosobionym najpierw przez rodziców, następnie rówieśników, nauczycieli, przełożonych) między rze­czywistością a wchodzącą w życie jednostką. Grupa społeczna „wypo­saża” niejako każdego ze swych członków w przynależne sobie do­świadczenie, wpływając w ten sposób na jego zachowanie. W tym uję­ciu, poznawcze kontakty człowieka ze światem są zapośredniczone przez społeczną (grupową) wiedzę. Zwłaszcza chodzi tu o przekazywanie takich informa-cji, których jednostka nie może (nie musi) zdobywać wskutek własnej aktywności (np. przedstawiane w różnej formie przekazy hi­storyczne, przekazy rodzinne o losach najbliższych, o pierwszych latach życia jednostki, przekazy o zdobyczach nauki, kultury itp.).Opublikowano 25 listopada 2015 przez adminw kategorii Cechy i zdarzenia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *