Listopad 25

CECHA NEUTRALNOŚCI

Jest to z jednej strony słabość języka potocznego, który pełniąc w ten sposób wobec siebie samego rolę metajęzyka, „pro­wadzi do antynomii semantycznych, co wyklucza możliwość zbudowania jego semantyki bez groźby popadnięcia w sprzeczność”; z drugiej zaś strony — to wielkość języka potocznego, który przez to można uznać za narzędzie „zdolne” opisać i zinterpretować zarówno to, co dane w do­świadczeniu bezpośrednim, jąk i rezultaty tego doświadczenia. „Dzięki tej mocy przekształcania doświadczenia w znaki oraz dzięki redukcji kategorialnej język może wziąć za przedmiot jakikolwiek zbiór danych, a nawet swą własną naturę” .Natomiast cecha neutralności ontologicznej języka naturalnego, czy­ to, że prawdziwe orzekanie o czymkolwiek nie pociąga za sobą uz­nania, że omawiany przedmiot istnieje, wskazuje na niemożność usta­lania wartości logicznej zdań języka potocznego. Wartość ta może bo­wiem być określana przez tradycję kulturową danego języka.Opublikowano 25 listopada 2015 przez adminw kategorii Bez kategorii

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *