Listopad 25

CECHA NEUTRALNOŚCI

Jest to z jednej strony słabość języka potocznego, który pełniąc w ten sposób wobec siebie samego rolę metajęzyka, „pro­wadzi do antynomii semantycznych, co wyklucza możliwość zbudowania jego semantyki bez groźby popadnięcia w sprzeczność”; z drugiej zaś strony — to wielkość języka potocznego, który przez to można uznać za narzędzie „zdolne” opisać i zinterpretować zarówno to, co dane w do­świadczeniu bezpośrednim, jąk i rezultaty tego doświadczenia. „Dzięki tej mocy przekształcania doświadczenia w znaki oraz dzięki redukcji kategorialnej język może wziąć za przedmiot jakikolwiek zbiór danych, a nawet swą własną naturę” .Natomiast cecha neutralności ontologicznej języka naturalnego, czy­ to, że prawdziwe orzekanie o czymkolwiek nie pociąga za sobą uz­nania, że omawiany przedmiot istnieje, wskazuje na niemożność usta­lania wartości logicznej zdań języka potocznego. Wartość ta może bo­wiem być określana przez tradycję kulturową danego języka.Opublikowano 25 listopada 2015 przez adminw kategorii Cechy i zdarzenia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *